Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập thông tin

*.Thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

 1. Thông báo đến Khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác;
 2. Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến những dịch vụ của chúng tôi;
 3. Hỗ trợ cần thiết khi khách hàng có nhu cầu liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi
 4. Chúc mừng khách hàng nhân các dịp lễ đặc biệt…

*.Thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ như:

 1. Kiểm soát người truy cập, sử dụng dịch vụ của công ty
 2. Phân tích và tối ưu hóa dịch vụ của công ty;
 3. Nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty

Ngoài những mục đích đề cập trên,công ty cũng có thể thu thập Thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.

– Phạm vi thu thập thông tin

Thông tin của Khách hàng mà Công ty Vinhomes Imperia Hải Phòng sẽ thu thập bao gồm:

 1. Họ tên;
 2. Ngày tháng năm sinh;
 3. Số điện thoại;
 4. Email;
 5. Trụ sở chính/ Địa chỉ thường trú.

Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, công ty sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho công ty.

– Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng các Thông tin của Khách hàng thu thập được để:

 • a)         Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện sản phẩm của công ty;
 • b)         Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;
 • c)         Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của Khách hàng hoặc giao dịch giữa công ty và Khách hàng;
 • d)         Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;
 • e)         Gửi các Thông tin khuyến mãi hoặc các Thông tin khác cho Khách hàng khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.
 • f)         Thông báo về các thông tin tuyển dụng của công ty nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.
 • g)         Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm của công ty
 • h)         Các nội dung khác mà công ty được phép sử dụng Thông tin không trái với quy định của pháp luật.